Okategoriserade

Hissar kulturflaggan!

Bredvid mig sitter en superstar från Sri Lanka med 22 miljoner invånare. Chitral Somapala www.somapala.com

En sångare jag lärde känns när jag turnerade med Hammerfall för i början på 2000 talet.

I går gjorde vi en flaggning för kulturen i Västerås Global Living. Kulturen kommer verkligen i kläm under denna så att säga städningen av världen. Kulturen måste värderas högt och då uppträdande formerna är små så även inkomsterna så vill jag lyfta hatten till alla artister och kulturarbetare som ända håller kultur-fanan högt när den mest behövs.

2 rock musiker spelar Evergreens för en bred musiksmak Se länk från i går  IMG_0511