Okategoriserade

En reflektion

Göteborgare

I rusningstider kör Göteborgs spårvägar med bl.a enkelvagnar. Det innebär att dessa vagnar är mer än proppfulla.
Ja med denna verksamheten så kommer väl diagrammen i vår stad snart skjuta i toppen när det gäller
Covidsjuka som i sin tur rättfärdiga städning av samhället och pass av olika slag. Intressant om andra människor i andra städer ser liknande verksamheter där avgångarna ger proppfull kollektivtrafik.
Detta får vi inte hoppas på om vi vill friskna till och få ner staplarna i diagrammen så vi kan öppna samhället igen vs. Längtar efter en frisk och sund värld!
Kunskap är alltid bra när saker och ting känns kaosbetonade. Friskare blir den om inte annat i våra sinnen bara igenom att våga ifrågasätta. Ifrågasätta är att få svar, att belysa och att förstå, det skapar balans i vårt tillvägagångssätt. Det finns inga dumma frågor men det finns dumma svar.
En visdom som vi alla har vill jag tro i vårt civiliserade samhälle lyder så här: Sanningen tål alltid att bli ifrågasatt med det gör inte lögnen. Därför behöver vi inte vara oroliga att ifrågasätta, det visar bara att vi bryr oss om varandra och att klarhet och tydlighet i sanningen värderas högt i vårt demokratiska land. Reserverar mig om jag har fel.
Love Peace Understanding