Okategoriserade

Kulturen som dörröppnare

Respekt

Jag har satt ihop ett integrationskoncept med kulturella broar.
 
I Göteborg har vi 184 nationaliteter vilket skapar en mångfald.
Kulturen är en plattform där alla samhällsskick kan mötas på lika villkor.
 
Med mina besök i mer än 60 länder ute i världen har perspektiven blivit intressanta där den kulturella nyckeln används för att öppna upp.
Att sjösätta projektet i städer med stor segregation för att möta en integration är mitt mål och vision.
 
Jag har varit i kontakt med dom flesta partier i vår riksdag med kulturens möjligheter för att bilda mig en uppfattning under åren.
 
Min egen önskan är inte att vi alla skall vara lika, utan respekten för att vara olika under samma tak, det skapar vänskap och nyfikenhet för varandra.
 
Just detta fotot är från en Jutefabrik i Bangladesh i samverkan med Juteborg.se
 
En underbar video från en skola på en Jutefabrik i Bangladesh ca 1 minut kort 
Jag blev tillfrågad att spela för dessa 800 elever med en minimalistisk basanläggning som jag hade med mig på resan.
Plattformen var kulturen och instrumentet var nyckeln för mötet.
 
För mer info så går det bra att ta kontakt med mig på denna sida.
 
 
Jag ger också föreläsningar om att våga vara modig / Drömmar Visioner och Framtidstro. 
 
Love Peace Understanding