Okategoriserade

Ett stort Tack!!!

Ett stort tack för detta!

Jag har fått äran att mottaga ett stipendium av välgörenhetssällskap vid namn Stadsbudskåren!!! Människan djuren och naturen i sin fria skepnad skall alltid stå högs upp med freden flagga som aldrig kan rättfärdigas med vapen och krig, miljöförstöring eller förtryck!

Där efter kommer en ekonomi som alltid måste rätta sig efter denna turordningen om vi skall behålla en vacker värld där livet i all sin prakt kan trivas och frodas.

Magnus

Love Peace Understanding