Okategoriserade

Ur livets träd!

Textens tolkningar är beroende på förutsättningar och infallsvinklar.
Ur livets träd skapas förutsättning och möjligheter, grönt och vackert eller missväxt och röta.
I detta vägskäl står du, jag och alla andra på den här planeten 🌎
Förljugenheten är det värsta sveket då man för sanningen bakom ljuset. Att ge den ruttnande processen ett fästa i sitt eget väsen är ett dyrköpt pris. Att göda hatet som söndrar i en reflex likt en förutsedd sjukdom av sitt handlande.
Detta måste vara ett svek som får allt ljus att försvinna från själens glädje och oskuldsfullhet. Det måste vara en synd av den högre rangen där endast maktens lockelser kan ge en belöning ett kortare tag. Där kärleken och den inre stoltheten inte längre kan existera, men ger en möjlighet att stig upp i ett ljus av falskhet för att sedan stiga ner i avgrunden med sitt följe av smittat hat.
Ett handlande likt en naturkraft i en självskriven profetia. Att väga sina val med omsorg kärlek och förståelse.
Att få sitt budskap tydligt där alla kan förstå, är en visdom en skyldighet och borde vara en självklarhet hos en stor vägvisare. Att ge jorden en bördighet där gott kan växa och berika. Att skapa en väg ur en upp och ner vänd värld för en hållbar och sund framtid med moral, etik och harmoni med människa djur och natur är en längtan❤️🙏
Allt beroende på vad man själv väljer och vill står för när det gäller värderande och värdesättande.
Bara funderingar i en värld som tycks vara upp och ner med otydliga handlanden samt svårt att förstå om den lilla människan skall ha ett värde vs?!
Magnus Rosén
www.magnusrosen.com
www.magnusrosen.nu