Okategoriserade

I Krukans Värld

Krukan

Om krukan och dess värld!
 
En helhet är starkt
En krackelering är svagt
 
Om krukan får sprickor beror det uppenbart på något.
 
Kan det bero på den som bär ansvaret för krukan.
Den som borde vårda och limma dom sprickor som ev kan uppstå vid kantstötningar.
 
Eller beror det på den som härdat leran med ingredienser som medvetet skapar krackeleringar?
 
Ja frågan ställs endast av den som bryr sig!!!
Och nästa följdfråga måste bli: varför!
 
Vem tjänar på krackeleringar i krukans 🌎 värld?
 
Mammon är maktens drejare som självklart tittar åt ett annat håll medans handen samtidigt är i hela krukan och gör färdigt nästa sköra kruka.
Till slut finns det bara bitar kvar av dom gamla krukorna. Då tar man skärvorna och drejar en ny kruka som inte är byggd med ansvar utan formad för att endast gottgöra drejaren själv.
 
Så länge frågorna / kraven inte ställs, så länge finns krackeleringarna kvar.
Detta kan tyckas självklart!?
Utan frågor eller krav kan vägen öppnas för en ny oönskad form där krukan aldrig lämnar drejaren verkstad.
 
 
Så vem / vilka bär ansvaret för dom dåliga krukornas existens och dess utveckling.
 
1 Den som vårdar krukan?
2 Den som drejar krukan?
3 Köparen som inte ställer frågan / kraven?
 
Samhället heter Krukan där folket var tysta, ansvaret borde även ligga hos den folkvalda staten men där vara alla jasägare till Drejaren Mammon som hade sitt nästa i den underliggande makten.
 
Magnus.
www.magnusrosen.com
www.culturemeetsindustry.com