Okategoriserade

Det magiska ordet!

Läs inte detta om du inte är intresserad av vad det magiska ordet ” varför ” har för betydelse. En nyckel som öppnar vägen i riktning åt väderstrecket sanningen.

Mörkret breder ut sig där ljuset inte tar sin plats!

Men ljuset kan tändas genom handling!

Ett samhälle som krakelerar genom hat, stämplingar, uthängningar, våld och negativitet.

Mörkret kan inte skydda sig emot ljuset därför censurerar mörkret ljusets ifrågasättande.

Sanningen tål att ifrågasättas men det gör inte lögnen!

” Frågan ” är ordet som måste användas då frågan ger svar.

Frågan hör till ett civiliserat jämlikt samhälle men det gör inte censuren, Censuren tillhör maktfullkomlighet. Så länge den rör sig inom dom mänskliga rättigheterna, det fria ordet, demokrati och oliktänkande. Världen är allas plats, det är viktigt att inte glömma. Historien visar vad människan är kapabel till som ex Hitler, Josef Stalin samt ledsamt nog många fler som försökt att privilegiera en sorts människor på vårt klot! Detta får vi aldrig glömma och detta får vi aldrig acceptera eller upprepa. Dagens samhälle handlar det egentligen fortfarande om folket och eliten, och det har det antagligen alltid handlat om i grunden. Vem skall ha rätten till makten? Folket eller dom som äger mest? 

Mörkret använder folks rädsla och fruktan!

Kärleken och ljuset använder harmonin, det sunda förnuftet, klokhet, visdom i sanningen.

Mörkret är sinnessjukt och har inga gränser.

Den vill krackelera ett enat vackert folk genom att sätta oss vanliga människor emot varandra.

Många av oss går dom mörka själarnas ärendeni tron att dom handlar i godhetens tecken. Med godhet hanteras inte genom hat och beskyllningar utan sanningsenliga grunder, våld, eller stämplingar.

Godhetens tecken är resonemang och kommunikation med respekt för oliktänkande då alla tänker inte lika och alla är inte utvecklade lika. Detta är den vackra mångfalden vi skall vara rädda om.

Detta är lätt att komma ihåg.

Vem är dom mörka själarna?

Det är allt handlande som skapar död, fruktan, rädslor, hat, fattigdom, undanhållanden av sanningen och maktfullkomlighet, allt som saknar kärlek!

Ett splittrat folk är lätt att styra och när informationen inte längre har visdomens ramar är det lätt att gå vilse, ja så som delar av samhället tyckas vara i dag!

Ondskan äter upp möjlighet till ljuset om ingen vågar tända vs, sedan äter mörkret i ondskan upp sig själv likt ett svart hål i universum.

Det är dax att öppna dom vackra ögonen och börja ifrågasätta allt som händer då mycket är sammanlänkat!

Att våga ifrågasätta för sin egen del, för sin egen självrespekt, för sina barns del och sina medmänniskors del där inkluderas även djur och natur. Låt lustens kompass visa vägen då rädslans kompass visar motsatt färdriktning.

Godhet är inte lika med utbildning, ställningar i samhället, smarthet eller titlar.

Godhet kommer inifrån där egoismen inte fått fäste, där man vågar utsätta sig för att man tror på moral och etik där allas lika värde ligger i vågskålen.

Vem är du?

Du är dina egna handlingar

Vem är jag?

Jag är mina egna handlingar

Vi är våra val och handlingar varken någon ser oss eller inte!

Allt annat är en förvrängning av verkligheten och det är inte ljusets och kärlekens väg där det finns respekt för sanningen.

Dina och mina val spelar roll.

Livet är magi och ett Mirakel!

Tänk efter, ingen någonsin har ett bevis hur livet har kunna uppstå, allt är bara teorier!!!

Jag förkastar ingens tro, men så är det!

Bara ett exempel av många:

Hur kan dina miljarders miljader celler veta hur dom skall bygga upp dig inkluderat alla dina organ och funktioner. Det behövs miljarders miljarders kopplingar mellan celler utan fel kopplingar för att vi skall existera på denna planet 🌍.

Skulle detta vara en slump? Hur stor är den sannolikheten ? Ja tänk efter !!!!

Gud eller inte, men det är ett Mirakel.

Därför är det viktigt att vara den vi är med vårt förnuft, intuition, hjärta och kärlek!

Livet spelar roll och allt det som finns i detta mirakel.

Livets mening är nog fortsättningen på existensen i kärleken och ljuset tecken som befruktar allt liv.

Därför är våra val så viktiga så denna otroliga mångfald består i frihetens öppna ramar och dörren ner till dom negativa spiralerna stängs en gång för alla. 

Men för att stänga dessa portar måste vi se igenom mörkrets vilseledande uppställning av en förvriden verklighet.

Historien visar vägen och i dag är morgondagens historia skriven.

Blindheten försvinner med frågan och ordet ” varför ”. Varför varför och återigen varför. För varje svar finns det en ny fråga och ett nytt ” Varför ” 

Igenom denna sökandes väg nalkas sanningen och blindheten försvinner allt efter som.

Amen !!!

Sign of the times: https://www.youtube.com/watch?v=RRjn8b-BCq0

Its time tp Rock the world again!!!

Känn dig fri att dela om du vill!

Magnus

Love Peace Understanding

Remember: Questions gives knowledge

Free Speech gives a Free world