Okategoriserade

Jag är inspirerad  inför framtiden, jag ser denna tiden som en ynnest att få leva när mörkret, egoismen och maktfullkomligheten försöker att resa sig igen. Vår värld har genom historien visat dessa försök genom krig, religoner, underliggande maktstrukturer i försökt till maktfullkomlighet.
Att få möjligheten att bereda väg för ljuset och kärleken där fler och fler av oss vaknar och vågar utrycka den sanning som vi ser och upplever.
Att våga känna efter själv vad som är rätt eller fel i vårt eget hjärta.

Det är mig en glädje att få försöka lysa upp där skuggen faller så vi ser strukturen av dom mörka själarna verk.
Att få sitta på åskådarläktaren men ändå samtidigt vara delaktig att försöka inspirera dom positiva spiralerna.

Mellan mörker och ljus skapas friktion och uppvaknande som ger
Insikter och perspektiv där möjlighet till en växande visdom hos oss människor kan frodas.

Detta ” tänk ” gör mig stark och målmedveten med vördnad inför människan, djuren och naturen. En motsatts till dom mörka själarnas vilseledande modulerande av sanningen.

Det blir en sann och gnistrande mening med livet och dess mirakel.

Detta handlar inte om att vara höger eller väster i politiken utan detta handlar om friheten för människan, djuren och naturen.

Mot en trygg, frisk och sund framtid.

Magnus.
Love Peace Understanding
Remember: Questions gives knowledge
Free Speech gives a Free world