Okategoriserade

Filosofins tunna väggar!

Filosofins tunna vägar in till verkligheten!

Hållbarhet och långsiktighet görs i ett enat och starkt samhälle med visioner och lösningar.
En fokusering på det konstruktiva stimulerar nog människor samt att det skapar goda fredliga ringar på vattnet.

Rädslans väg ger många gånger utrymme för en destruktiv maktfullkomlighet som låser sina följeslagare i låsta bojor. Det mörka och destruktiva äter upp allt i sin väg och kan endast existera inom en krackelerande ram som en dag kommer att förgöra dig själv!

Så att skapa förståelse av mångfalden men med tydliga riktlinjer ger ett lugn skulle jag tro.
I det tillståndet kommer dom finast sidorna fram hos oss människor.
När man dukar ett bord med fingertoppskänsla och kärlek så skapar man goda förutsättningar..

” Med andra ord, man förebygger och lägger grund för en stabilitet som i denna situation är välmående ”

Till slut handlar nog valen många gånger om gott eller ont / ljus eller mörker om man nu bryr sig att reflektera detta vs.
Men för den som vill försöka handla i godhetens tecken gäller det att Aldrig rättfärdiga egoismen och Mammon framför sanningen och människan.

Så en kompass i livet kan vara en objektivitet samt ett ifrågasättandet. Aldrig vara snabb
med att döma eller ta ställning för eller emot utan alla tillgängliga synvinklar. Blomman som verkar så vacker och självklar kanske har mörka illaluktande rötter under jorden som endast blir synliga om man gräver lite.
Allt är inte som det blir presenterat till oss.

Om det är lätt att använde sanningens kompass och objektivitet så är nog svaret nej.
Den kortsiktiga lockelsen är för stor för många som samtidigt förblindar och rättfärdigar.

Det är där vi är lika eller skiljer oss åt människor emellan i alla kulturer runt vår moder jord.
Det är insidan som är du, jag och vi, i vilken kultur, religion eller politisk åsikt vi än anammar. Utsidan är endast vår förpackning / etikett som kan vara mycket missvisande!
Det gäller även status, jobb, utmärkelse, makt o.s.v

För mig är godhet ett av det absolut vackraste hos en människa!

Make the world a better place 🌍
Love Peace Understanding
Questions give knowledge
Free Speech gives a Free world

Magnus