Okategoriserade

Ang klimatförändringarna på vår jord.

Vi har ju plast i haven som borde rensas upp, så även olja och annat skräp. Detta problem tycks kvarstå.

Vi har radioaktivt avfall som vi borrat ner i berggrunden med tveksam säkerhet in för dom kommande 100.000 åren,mer info https://www.forskning.se/2022/04/07/karnavfallet-slutforvaring plus mycket mer.

Västvärlden gör sig av med avfall som vi inte kan hantera och låter u länderna hantera detta. Hur skall dom kunna hantera detta om inte vi kan, kanske ett simpelt sätt att endast sopa framför egen dörr fast problemet kvarstår på moder jord.

Så även vårt slit och släng samhälle där vi skall köpa nya produkter istället för att laga saker när dom går sönder, detta som i sin tur skulle båda skapar jobb och en mer varsam hantering mot Moder Jord.

Intressant är att miljöskatterna inte är öronmärkta pengar som skulle till exempel kunna subventionera bra miljöval istället för att alla bra miljöval i affärerna har dom högsta priserna.

Vi supportar krig som absolut är en miljökatastrof, istället för fred i alla lägen.

Här bryr sig inte världen om växthuseffekten som man samtidigt propagerar för hela tiden.

Borde vi inte var mer försiktiga när det gäller bekämpningsmedel av stora områden med kemikalier som man använder emot ohyra  som man kallar det för. Besprutning för mygg äger också rum i vissa delar av världen. Hur är det egentligen med blockering av solljuset med nano partiklar. https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2021/01/11/bill-gates-backed-climate-solution-gains-traction-but-concerns-linger/?sh=a61e727793b6

Ang växthus effekten borde vi relatera till vädrets cykler dom sist 10.000 åren och längre tillbaka, något man kan se via gammal glaciärs is, i jord och berg.

Då vädret aldrig varit konstant så har vi haft is-tider, höga vatten nivåer samt låga vatten nivåer på moder jord. Man har hittat valben i Saharas öken samtidigt har man hittat gamla städer under vattnet ner till 100 meters djup. Man har hittat fossiler av växter i Antarktis. 

Vädret, så även jordens poler rör hela tiden på sig med påverkan av vår jord.

  

Ser vi på digrammen av vädrets kurvor genom åren kan vi också mätta vad som är människans påverkan av växthuseffekten samt den naturliga rörelsen. Detta kommer lättare att förena alla människor så vi verkligen ser svart på vitt vad det hela handlar om. Viktigt för vår framtid. Vi vill ju ha en fin värld.

Det ger en klar bild för alla som tror eller ej tror på hotet mot vår moder jord!!!

Fattigdom som dom flesta länderna har är miljöval en lyxvara!!!!

Så vad i-länderna borde göra är att hjälpa denna delen i världen med uppbyggnad, istället för att utarma dessa länderna för egen vinning.

Om vi vill ha en god miljö går detta hand i hand med en god ekonomi, något som Sverige borde bejaka i denna nedåtgående ekonomiska kurva som hela västvärlden intressant nog gör oss sällskap med.

Det kanske är dax att öppna dom vackra ögonen vi har fått.

Så våra val just leder till en god, fri, jämlik, demokratisk, ren och vacker värld, där förnuft, klokhet, visdom och kärlek är ledstjärnan för vår civilisation på vår magiska mirakulösa moder jord.

En fin debatt saknas där respekt och intresse vissas för olika synsätt med objektiva perspektiv och där stora vinstdrivande företag inte medverkar eller har möjlighet att påverka!

 

Bild Gabriel Henningson

 

Make the world a better place

Love, Peace & Understanding

Questions give knowledge

Free Speech gives a Free World

 

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross