Okategoriserade

Mina önskningar inför 2024

Att bjuda upp år 2024 till dans är att belysa sinna vänners goda och vackra sidor som blir första steget emot en god värld där dom positiva spiralerna och dom vackra ringarna kan sprida sig!

Nr 2 är nog att våga ifrågasätta och lyfta på stenarna för att se och försöka förstå vad som är bakomliggande dom jordiska handlingarna – stora som små i denna världen.

För mig är det viktigt att förstå och inse att en fattig människa inte har varken ett större eller mindre spirituellt värde i detta mirakel än en
p. o. l. i. t. i. k. e. r
eller v. ä. r. l. d. s. l. e. d. a. r. e
som bestämmer vilken s. a. n. n. i. n. g som presenteras bl.a via m. e. d. i. a
Att bruka eller missbruka sin ställning är däremot av stort grundläggande värde som talar om vems ansikte man bär. 😇😈

Att våga se vad som är vad och vilka handlingar som har ett vackert värde som ex omtänksamhet, kärlek, förståelse o.s.v till skillnad från verklighetsförvridare, vinster och makt utifrån onda handlingar så som
Bl.a K. R. I. G.
Med andra ord, allt som är ett skådespel för folket bör genomskådas av intelligens, visdom, klokhet och framförallt att inte förglömma ” tapperhet ”

Det är så som dammet på den gnistrande jordiska diamanten kan putsas och gnistra igen. Dom mörka själarnas handlingar som gömmer sig i skuggan blir då automatiskt belysta och kan sedan putsas från den mörka giftiga smörjan.
Allt handlande som bidrar till en frisk sund kärleksfull och utvecklad civilisation bör höjas och beundras 👉❤️

Jorden är ingen ond plats 🙏, utan vissa människors handlande är av ondo och sprids via icke ifrågasättande människor.

Låt 2024 bli ett uppvaknandes år amen 🙏

Love Peace Understanding

Magnus
Känn dig fri att dela om du vill vs!