Okategoriserade

En pusselbit av en förändring

Någon kanske undrar varför jag skriver så mycket om vårt s.a.m.h.ä.l.l.e?

Det är för jag bryr mig och för att jag tror på den goda människan.

Mina punkter efter vissa bokstäver är för att Meta’s / fb , Instagram mm deras a.l.g.o.r.i.t.m.e.r c.e.s.u.r.e.r.a.r budskap om bl.a f.r.e.d och o.r.ä.t.t.v.i.s.o.r i världen.
Med punkterna kan dom än så länge inte hitta dessa s.ö.k.o.r.d.

Visste du att hjärna stänger ner en viss del när rädslor, ångest som skapar stress träder i kraft.
Ett tunnel seende träder in!
Ett längre stresspådrag skadar hjärnan!

Vad vi ser dagligen på löpsedlar, tidningar, n.y.h.e.t.s.r.a.p.p.o.r.t.e.r.i.n.g.a.r mm
Hela tiden får vi påtvingade r.ä.d.s.l.o.r som leder till inre stress som skadar!
Detta sker tyvärr över hela s.a.m.h.ä.l.l.e.t så som det har dukats fram av våra p.o.l.i.t.i.k.e.r
En d.o.m.e.d.a,g.s profetia som förpestar oss från morgon till kväll!!!

Så påtvingar även ekonomin oss dagligen med dom omotiverade höjda priserna.
Kärnkraften som alltid stängs av p.g.a service eller andra anledningar när den behövs som mest på vintrarna, samma sak varje år. Detta leder till Bl.a höjda priser och fattigare plånbok =
Stress, r.ä.d.s.l.a 😨 = skada
Så även vårt otrygga s.a.m.h.ä.l.l.e med v.å.l.d och k.r.i.m.i.n.a.l.i.t.e.t o.s.v

Samma sak sker i hela väst v.ä.r.l.d.e.n skrämmande nog.
Att lägga på ytterligare detta med K.r.i.g och p.a.n.d.e.m.i.e.r!

Allt detta skapar å.n.g.e.s.t. Handlingsförlamning, yrsel, trötthet, kanske även livslusten för en del o.s.v

Var är f.r.e.d.s.a.m.t.a.l.e.n?
Var är det förebyggande arbetet inför ett tryggt .s.a.m.h.ä.l.l.e?
Vem pratar om hoppet, dom goda visionerna och sammanhållningen i vårt s.a.m.h.ä.l.l.e???

Allt sitter ihop från små detaljer till stora händelser. Förändringar sker samtidigt och kan vara svårt ibland att lokalisera och förstå.
Men vi kan förstå om en p.o.l.i.t.i.k hjälper eller stjälper oss i vårt eget s.a.m.h.ä.l.l.e

Det kanske inte är så konstigt att många yngre i dag mår psykiskt dålig och s.j.ä.l.v.m.o.r.d.e.n blir allt mer vanligt?!
Att försöka öppna dom vackra ögonen vi fått är en god hjälp inför ett gott s.a.m.h.ä.l.l.e och en ljus framtid.

Vi människor behöver nog gemenskap och en inre frid!👉❤️
Inte ett krakelerat s.a.m.h.ä.l.l.e!!!

Vem skall k.r.ä.v.a en god förändring om inte vi f.o.l.k.e.t i s.a.m.h.ä.l.l.e.t?
Det är ju vi som är s.a.m.h.ä.l.l.e.t inte E..U eller dom folk.v.a.l.d.a som borde representerar oss, utan vi f.o.l.k.e.t
Ett s.a.m.h.ä.l.l.e är inte en bit skog eller natur utan en struktur sätt där vi människor lever i en sådan kallad d.e.m.o.k.r.a.t.i

Jorden är ingen ond plats , utan vissa människors handlande är av ondo och sprids via icke ifrågasättande människor.

Make the world a better place
Love, p.e.a.c.e & Understanding
Questions give knowledge
Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth
Green-Cross www.green-cross.se