Okategoriserade

En filosofisk tankebana!

En filosofisk insikt kan vara lätt eller svårt att tyda beroende på vem läsaren är i förhållande till den som filosoferar!

Lusten till dagen med ljuset i handen.
Ödmjukheten emot att inte förstå men önskan att inse vikten av tid och rum där kärleken ger liv.
Att påverka är bra om resultatet alstrar dom positiva spiralerna. Då motsatsen är förödande!

Filosofiska flätor ger synopsisens elektriska vägar nya möjligheter att öppna perspektiv som inte är framdukade i hjärntvättens riktning.

Att vara fri är kanske att vara fattig i ett rikt inre.
Detta är det enda vi hade med oss och sedan det enda vi kan ta med oss från detta tiderum.
Livets magi och miraklets obesvarade gestalter som ger möjligheten att vissa vårt sanna ansikte
Inför vår själ där ljus speglas i nyanser
från vitt i friheten till motsatsens själv valda diffusa mörker.

Ljuset lättar från marken medans mörkret dras in i tyngdkraften oförståeliga verkan.
Själar lyfter eller faller helt efter egna gjorda val.
Insikten är rik medans girigheten har sin fattiga kavaj.
Så separeras vi från varandra inför möjligheten till det omöjliga att öppna dimensioner. På vår resa emot framtiden bortom tid och rum där livets epok är endast en tidsangivelse i ett större rum.

Allt är en fråga eller ett möjligt svar i livets gåtor med en dimension där ändlösheten och livets ögonblick snart inte finns kvar!
Allt i naturens vackra lagar där vägen mot det okända ställs in i kompassen och hjärtats val!
Så hittar vi hem till dunklet eller ljusets fanfar!

Make the world a better place
Love, p.e.a.c.e & Understanding
Questions give knowledge
Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World.

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth

Green-Cross www.green-cross.se
www.magnusrosen.com