Livet

Vem är gud och skapelsen som ger oss möjlighet till liv?

Vi tror på det vi inte ser, en osynlig gud.
Men vi tror inte på det gudomliga vi ser varje dag med aktsamhet och vördnad.

Tänk om det är en lögn att vi inte kan se gud, därmed har mörkret fått oss att tro att gud inte är så närvarande.
Med andra ord vill dom mörka själarna att gud endast existerar med sin avbild via döda ting som skulpturer av sten och trä eller målningar på tyg och papper.

För mig är mörkret outvecklat, destruktivt, vilseledande och samtidigt förbrukar liv medans ljuset är konstruktivt och ger liv

Miraklet och det Gudomliga kanske är framför oss varje dag, så fort vi öppnar våra vackra ögon.
Moder Jord ger oss allt utan att kräva något tillbaka, det är hon som ger dig och mig livets magiska möjlighet till existens!!!
Är du rädd om henne är hennes mångfald evig!
Så frågan är om vi är tacksamma, försiktiga och kärleksfulla till det som skapar och ger liv?

Kan det vara så att gud möjligtvis är moder jord?!
Och fader sol som befruktar henne med ljus.
I denna brytpunkt och friktion finns vi, skapelsen i ett möjligt paradis!

Heliga skrifter är och förblir skrifter som ändras allt efter skrivarens egna syften och önskningar, något som lätt kan lockas till maktfullkomlighet.
Med andra ord vi får aldrig bara förlita oss på andra utan måste ifrågasätta och förlita oss på våran egen instinkt tänker jag.
Kan det vara så att jordens gud 🔥 😈 är en avbild av människan och kärlekens gud som är alltet då är en avbild av allt liv i alla dess former?

En fråga som känns relevant:
🌍 🌎 🌏
Håller vi människor på att skapa vårt eget
🔥???

Delar av Paradiset ligger nog framför våra fötter.
Låt inte denna möjlighet bli förbrukat av vilseledande läror som får oss att tro på dom döda tingens paradis. Saker ger inget liv.
Men fixeringen på saker förbrukar möjligheten till ett givande liv.

Vackert vore att visa vördnad och aktsamhet för vår moder jord med allt liv som finns där, amen!

Make the world a better place
Love, p.e.a.c.e & Understanding
Questions give knowledge
Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World.
Peace starts with friendship

Jag är Ambassadör för RNS – Riksförbundet stationen: Ett Narkotikafritt Samhälle
Magnus Rosén – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth
Green-Cross www.green-cross.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *