Livets mirakel

En liten jordängeln och livets magiska spirituella bok!

Den lilla jordängeln sa till människan att livet är ett blottande och en spegling av vårt inre?

Med våra val i livet skriver vi automatiskt vår egen historiebok.
Som en bonde som planterar sina frön.
Men som i detta fallet är fröna kärlek, ljus och vänskap eller mörker, förakt, hat och fördömanden.
Kanske glädje, respekt och omtänksamhet.
Eller Egoism, ren ondska som är en outvecklad avart.
Eller förlåtande med vördnad och förståelse.

Ett plantage i livets växthus där plantorna formas åt olika håll beroende på näringen som finns i själarnas jord.
En växt av en spirituell karaktär.

Den lilla jordängeln sa också:

Denna livets magiska bok skriver vi alla varken vi vill eller inte.

En historia om en själ som fick en kropp och ett liv i världen upp och ner, där vår insida speglar ljuset eller mörkret inom oss och där nakenheten är vår styrka eller svaghet!

Rädslan är förödande, vissnande och omogen
Medans kärleken är Stark uppbyggande len och ljus.

I brytpunkten mellan gott och ont
( ont = outvecklat ) sker nog mognaden av den själsliga växten mer eller mindre!

Himmel eller helvetet som det pratats om i alla tider sa den lilla jordängeln är inte bortom tid och rum utan det är vad vi skapar på moder jord med våra val!
Där igenom skapar vi vårt paradiset eller vårt helvetet som speglar sig bortom tiden.
Människan undrade:
Men skall vi inte bli serverad ett himmelskt rike tids nog?
Eller är det en paradox i förhållandet till utsidan och möjligen det som sker inombords i vår själsliga växt genom vårt handlanden, val och ställningstaganden?!

Så med andra ord skapas paradiset av insidans handlanden.
Kanske en tänkvärd illustration av livets speglingar.

Vem har sagt att livets resa skall vara enkel
Sa den lilla jordängeln då jordelivet skiljer ljuset från mörkret, så som en guldgrävare silar bort gruset från guldkornen.
Men med kärlek förståelse och visdom kommer vägen att visa sig när tiden är kommen.
Men bejaka inte rädslan 🙏 då rädslans väg leder in i en mörk labyrint medans Kärlekens väg är ljuset och friheten!

Magnus

Make the world a better place
Love, p.e.a.c.e & Understanding
Questions0 give knowledge
Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World.
Peace starts with friendship
I am an Ambassador for RNS – the National Union of Stations: A Narcotic-Free Society
Magnus Rosén – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth
Green-Cross www.green-cross.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *