Solobas show

Ikväll blir det 1a klass uppträdande på Rotarys Jubileum med min solo basshow.

Solobas show
Solobas show


Smoking, Klassisk musik , Rock musik och funk fusion musik
Rök, laser, och 8 movingheads.

Make the world a better place
Love, p.e.a.c.e & Understanding
Questions give knowledge
Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World.

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth
Green-Cross www.green-cross.se

Regnskogens egen Rock festival

Ett underbart möte idag på Brasilianska ambassaden i Stockholm.

Ett underbart möte idag på Brasilianska ambassaden i Stockholm.
Ett underbart möte idag på Brasilianska ambassaden i Stockholm.


Rainforest Rock Festival är vår vision i Amazonas 2025.

Bengt Carlsson & Magnus Rosén

Vår video från Amazonas regnskogar som vi spelade in i november 2023.
https://youtu.be/mX2iSTt39NM?si=B8VPmEkIymt52_Bw

Livet är fullt av möjligheter och nyckeln är nog den stora lusten för livet. .

Make the world a better place
Love, p.e.a.c.e & Understanding
Questions give knowledge
Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World.

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth
Green-Cross www.green-cross.se

Regnskogar är tropiska skogar med ett särskilt klimat och biologisk mångfald. Dessa skogar täcker bara en liten del av jordens yta men innehåller en stor andel av jordens växt- och djurarter. Här är några viktiga punkter att känna till om regnskogar:

 1. Klimat: Regnskogar har ett fuktigt och tropiskt klimat med höga temperaturer och riklig nederbörd året runt. Genomsnittstemperaturen är vanligtvis mellan 20-25°C och nederbörden kan överstiga 2000 mm per år.
 2. Biologisk mångfald: Regnskogar är kända för sin enorma biologiska mångfald med ett otroligt antal växt- och djurarter. Dessa skogar huserar en mängd olika arter, inklusive många som är unika för regnskogens ekosystem.
 3. Växtlighet: Regnskogar är täta och frodiga med ett lager av stora träd, örtartade växter, lianer och epifyter. Trädens bladverk är vanligtvis täta och skapar ett tätt bladskikt som kallas ”kronskiktet”.
 4. Ekosystemtjänster: Regnskogar erbjuder en mängd olika ekosystemtjänster som är avgörande för både lokalbefolkningens välbefinnande och det globala ekosystemet. Dessa inkluderar kolsänkor, reglering av vattenflöden, skydd mot erosion, medicinska resurser och biologisk mångfald.
 5. Hot: Trots deras betydelse är regnskogar hotade av avskogning, olagligt skogsbruk, gruvdrift, jordbruksutveckling och klimatförändringar. Förlusten av regnskogar har allvarliga konsekvenser för planetens biologiska mångfald, klimat och mänskligt välbefinnande.

Att bevara och skydda regnskogar är avgörande för att bevara jordens biologiska mångfald och upprätthålla en balanserad planetär ekologi. Det finns många insatser och projekt över hela världen som syftar till att bevara regnskogar genom hållbart skogsbruk, skyddade områden och internationellt samarbete.

Att rädda regnskogar kräver ett mångfacetterat tillvägagångssätt som innefattar politiska åtgärder, samhällsengagemang, internationellt samarbete och hållbara ekonomiska modeller. Här är några viktiga strategier för att rädda regnskogar:

 1. Skydd av naturskyddsområden: Etablering av naturskyddsområden och skyddade områden är avgörande för att bevara regnskogar och dess biologiska mångfald. Detta kan inkludera nationalparker, biosfärreservat och urskogar som är undantagna från exploatering.
 2. Hållbart skogsbruk: Främjande av hållbara skogsbruksmetoder som inte skadar skogens långsiktiga hälsa och biologiska mångfald är viktigt. Detta kan innefatta certifieringssystem för hållbart skogsbruk och stöd till lokala samhällen för att utveckla och genomföra sådana metoder.
 3. Bekämpning av avskogning: Minska avskogning genom att bekämpa olaglig avverkning, odlingsutvidgning, gruvdrift och annan exploatering av regnskogar. Detta kan göras genom lagstiftning, övervakning och genomförande av skogsbrukslagar och internationella överenskommelser.
 4. Skydd av urfolk och lokala samhällens rättigheter: Skydda rättigheterna för urfolk och lokala samhällen som är beroende av regnskogar för sin överlevnad och kulturella identitet. Deras deltagande i förvaltningen och skyddet av regnskogarna är avgörande för deras långsiktiga bevarande.
 5. Internationellt samarbete: Främja internationellt samarbete och partnerskap för att adressera globala utmaningar som klimatförändringar och avskogning. Detta kan inkludera finansiellt stöd till utvecklingsländer för att bevara sina skogar och möjligheter för internationellt samarbete för att bekämpa avskogning.
 6. Konsumtionsbeteende: Genom att minska efterfrågan på produkter som bidrar till avskogning, såsom palmolja, kött och soja, kan individer bidra till att minska trycket på regnskogar. Medveten konsumtion och stöd för hållbara produkter och företag är viktigt.

Genom att använda en kombination av dessa strategier och genom ett engagerat samarbete på lokal, nationell och global nivå kan regnskogar räddas och deras biologiska mångfald och ekosystemtjänster bevaras för framtida generationer.

aktier nybörjare

köpa spel

billigt snus

 

Att reflektera är inte ont!

Att reflektera och dela med sig är att bry sig om andra människor.

Att reflektera är inte ont!
Att reflektera är inte ont!

 

I mitt fall handlar det inte om politiska riktningar, utan generellt i vårt samhälle.

Jag tror att de flesta av oss orkar inte se sanningen, utan man vänder ryggen och går vidare.

Detta borde bero på att man missbrukat sitt förtroende i samhället med för mycket  vilseledande information.

Jag skriver ibland vad jag upplever, rätt eller fel jag det är upp till var och en att avgöra.

Jag skrev till vår stadsminister med frågan:(  När har ni tänkt ta bort åsikts censuren, då detta passar inte in i ett demokratisk land som Sverige. )  

Men svaret uteblev, inte förvånande då lyhördheten lyser med sin frånvaro mot folket i stort.

Vi människor har olika åsikter, ibland är det åt höger eller vänster. Ja, det finns ju propagandan som endast gynnar en maktstruktur. 

Men som ett exempel på om något är sämre, fel, dåligt, falskt o.s.v så måste vi ju ha rätten att diskutera detta utan att bli censurerad? 

Då menar jag inte censurering av hat eller uthängningar, politiska förvrängning av sanningen som ledsamt nog både vår media och politiker använder sig ohämmat av. Denna retorik kallas så snyggt för PK.

Nu visar det sig att vissa av våra sociala internetplattformar sysslar med att blockera folks åsikter.

Som exempel på hur vi ser samhället och dess frågeställningar. Alltså har vi inte rätten att diskutera och dubbel kolla om det som cirkulerar i samhället är sanningsenligt eller ej.

Vill man ha en platform utan åsikter är det viktigt tycker jag att detta har en ” märkning ” på sidan, som just står för ( Ej åsikter, ej politik, ej religon, så även ” ej propaganda ” ej reklam o.s.v ) 

Här måste ju då samhället ge en politisk platform så folk där dom kan diskutera regelrätt. 

En plats där den styrande politiken gör sig lyhörd lyhörd, om man är intresserad av folket som man representerar vs.

När jag var yngre var det fint att bry sig om varandra, att ha moral och etik, så även att säga vad man tyckte och tänkte men med respekt för att andra kan tycka olika.

Det är ju så att vi alla tycker både lika och olika. Vissa säger vad dom tycker andra tycker men vågar inte prata om sina åsikter.

Att ha en åsikt är fint, det visar på ansvar gent emot sin egen upplevelse, att man bryr sig och att man vill söka svar för att få en större förståelse. Men att tysta någon har inte sin plats i ett demokratiskt samhälle.

Åsikter som är emot dom mänskliga rättigheterna bör ha en varnings triangel enligt mig.

Men då skall det finns belägg för detta utanför PK diktaturen.

Sker det i Riksdagsteater skall det finnas domstolsbeslut på att detta är korrekt, så man inte stämplar, hänger ut någon med vilseledande propaganda.

Men denna moralen och etiken är inte längre fint, utan man börjar ledsamt nog censurera människors åsikter.

Man kallar det PK, alltså Politiskt korrekt. PK kan vara kraftigt åt höger eller vänster eller enbart gynna makten. Detta beror ju på vem som drar riktlinjerna om vad som skall kallas PK. 

Det känns som det börjar träda fram en maktfullkomlighet i västvärlden, så även i Sverige.

Alla kommer bli drabbade för eller senare, höger och vänster samt alla där emellan.

Att ha en tystnadskultur med åsiktscensurer, kritik, eller beröm o.s.v.

Detta skapar en diktatorisk retorik varken vi vill eller inte.

Bakom en sådan retorik finns inte höger eller vänster, det finns bara maktfullkomlighet. Diktatur kan vara väster eller höger med olika politiska färger på kläderna. Det som passar situationen bäst helt enkelt. 

Därför är det viktigt att låta varandra ha olika åsikter, och respektera detta fast man kanske inte håller med i sakfrågan.

Tror dom flesta människor tycker ganska så lika i grund och botten, men fastnar på ordens olika värde.

Eller att man inte riktigt tänkt igenom sina åsikter.

Religösa och kulturella skillnader finns men där får ju samhällets utveckling ge hjälp att förstå ex jämställdhet mellan könen o.s.v

Ett ord kanske har ett visst värde för en människa, men för en annan människa kan just det ordet vara mer eller mindre laddat.

Man kan ha hävdelsebehov yay brottas med, lät till att känna sig attackerad, kanske till och med lätt för aggressioner och hat.

Och vissa har inga hämningar för att hänga ut folk med en sanningsförvrängning för att rättfärdiga sina egna åsikter. Detta är inte snyggt och står enligt mig för en outvecklad  människa. Detta kan ge upphov till hat, vilket är mycket allvarligt.

Det farligaste är inte våra olika åsikter utan makten som tystar människan som bor i samhället.

Där blir vi alla drabbade och där tappar vi vårt mänskliga värde och blir endast en kugge i ett ekonomisk kugghjulet.

Det finns ledsamt nog indikationer att detta håller på att slingrar sig in i våra vardagsrum.

Tar vi på oss munkavlen så blir denna profetian en verklighet.

Om vi inte bryr oss så kommer vi att lämna efter oss ett samhälle till den yngre generationen som i alla fall jag känner mig både generad samt ledsen över.

När jag skriver om samhället handlar det direkt eller indirekt om att människans värde ebbar ut gent emot maktfullkomligheten.

Jag skriver inte för att höja mig själv utan för att jag är orolig att 

vi bara följer varandra utan att ifrågasätta, utan att ibland ens försöka att förstå.

Jag är inte rätt människa att döma någon, men jag är ledsen att vår verklighet är fylld av rädslor istället för kärlek, respekt, omtänksamhet, behjälplig, att vilja försöka att förstå, moral och etik, att ta ansvar som människa.

Att våra gränser suddas ut, där även vår trygghet i samhället som vi ser krakelerar dag för dag. 

Har skrivit texter och funderingar i ganska många år nu.

Reaktionerna är ” få ”  men ack så fina och vackra.

Skriva är kul, så är även filosofiska tankar. funderingar och reflektioner.

Dax att låta det spirituella från dom djupa regnskogarna flätas ihop våra Nordiska rötter för att försöka blomma ut i ett nytt sätt att värdera livets äventyr på. 

Långt bort från mammons värdegrunder.

Magnus.

Make the world a better place

Love, p.e.a.c.e & Understanding

Questions give knowledge

Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World.

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross

P.e.a.c.e on Mother Earth

Green-Cross www.green-cross.se

Video slots är en populär spel bland unga och gamla.

Godhetens elegans

Godhet är ståtligt och elegant.

Magnus Rosen - Ambassador for Green CrossP.e.a.c.e on Mother Earth Green-Cross www.green-cross.se
Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth
Green-Cross www.green-cross.se

Att klara av att balanser på godhetens väg är kraftfullt och beundransvärt!

Godhet har inget med titlar, pengar, kändisskap, yrken, förmågor, styrka, politik, eller andra maktstrukturer.

En god handling är egoistisk, den är omtänksam och kärleksfull utan krav på en gengäld.

En vinnande situation kan uppfylla godhet.
Och i relationer där de växande möjligheter.
Att skapa kravlöst välmående hos en annan människa är godhet och samtidigt skapar långsiktighet om mottagaren är medveten.

Att vara tillgänglig för en annan livsform ( människa, djur och natur ) och dennes behov går under godhet.
Att vara generös utan att skapa tacksamhets, skulder eller krav är godhet.

Att säga vad man tycker med respekt för andras åsikter är godhet.

Att vara stolt och tacksam över sig själv utan att trycka ner någon annan är godhet och ger välmående. En motsats till nedtryckta agerandet som Jantelagen skapar.

Att försöka vara en god människa är beundransvärt, det är vackert och lyser av styrka och självrespekt så som jag ser det.

Godhet är inte att vara tyst, att bara hålla med,
Att ha munkavle på sig själv, att hata andras åsikter som inte stämmer med ens egna , att hålla sig undan när det gäller för sin egen vinning skull.
Godhet är inte ord utan handling.

Godhet är att utsätta sig själv genom att ta ställning för jämställdhet, lika värde, sanningen som ger utrymme för ifrågasättande.
Att vara öppen för att belysa olika perspektiv utan att skydda sitt eget synsätt.
Vara öppen för förändring och mognad.

Att fråga har inget med ondska att göra, utan det handlar om att försöka förstå!

Frågan i sig själv är inte ond men svaret kan vara vilseledande och då ingå i ondskan!

Att svara uppriktigt utifrån ens egen förmåga är godhet, även fast svaret är fel, då vi inte kan göra bättre ifrån oss än vår egen förmåga.
Därför är förståelse, visdom och klokhet godhet.

Att vara korrekt är i sig själv godhet.
Att känna glädje för andras möjligheter är också godhet.
Samma gäller ödmjukhet, kärlek, respekt och f.r.e.d

Att växa med dessa perspektiv skapar balans, rättvisa och trygghet.
En ledstjärna och vägvisare i livet mot sig själv och andra.

Make the world a better place
Love, p.e.a.c.e & Understanding
Questions give knowledge
Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World.

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth
Green-Cross www.green-cross.se

Betting utan svensk licens är när

blogg 3 The tree of life tour

” The Tree of life tour ”
med Green Cross för Sweden Rock Magazine:

 

Morgonen var sval av air condition maskinen som hänger precis över sängen.
Sömnen denna första natt var välbehövlig, vill jag lova.
Efter tandborstningen stod frukosten på bordet mitt i köket.
Fönstren var öppna så en skön bris av ljummen luft fyllde rummet.
Färskpressad juice, stekt ägg och nybakat bröd.
Jag vad mer kan man önska sig.
Dagen hade precis börjat och ute i värmen väntade dagen på oss!

Basen lades i bilen, så även min förstärkare.
I dag skulle vi besöka en liten bondgård där man odlar ekologiskt så även med solpaneler, kompost stationer för att utvinna biogas!
En uppfinning Bengt och Mario jobbat med.
Denna station finns på många ställen i Brasilien nu.
Det finns även en uppsamlingsstation där man tar hand om regnvattnet.

Man hade även ett gemensamt hus som innehöll ett stort kök där människor i bygden samlades cirka 100 personer som man lagade mat för.
Att hjälpa varandra tillhör mänskligheten, ja i alla fall här hos dom lite fattigare.
Moralen och omtänksamheten lyser med sitt vackra ansikte ikapp med solen.

Denna fina dag blev det även lite basspel på verandan vilket var mycket uppskattat.

Kvällen tillbringade vi på en restaurang bredvid en kyrka på ett stort torg nere vid en å.
Trädens gröna armar kunde nog fungera som skugga på dagarna.
Men nu när solen gått ner var värmen precis så där perfekt som den kan vara vissa sommar kvällar.

Basen ligger ju med i bilen och frågan kom ju.
Det satt en trubadur och spelade vacker lugn Brasiliansk musik.
Hur skulle detta uppfattas med lite mer extremt basspel. Jag även fast jag har lång erfarenhet så kan jag lova att detta kunde jag inte förutsäga.

Jag kopplade in mig i sånganläggningen, tog ur hårbandet som samlade ihop håret!
Ett hårkast skadar aldrig för att dra uppmärksamheten åt sig!
Så blev det även denna kväll.
Mycket lyckat med underbara applåder.

Nästa dag!
Air condition gick för fullt i bilen medans värmen stekte på utsidan.
Fader sol stod högt och befruktade moder jord och oss människor med både D vitaminer men även möjligheter till elektricitet för solpaneler.
Samt allt annat liv där solstrålarna korsar livets magiska ämnen som är flytande och kallas för vatten .

Vi är nu på väg till en fackförening där banken och stadens representanter samt professorer odlare samt vi som representerar för
” The Tree of life tour ”
Även representanter för jätte jordbruken som använder konstgödsel ( som är en god business för dom som säljer detta gödsel ) men man börjar förstå vikten av det mindre ekologiska jordbruket som är fritt från konstgödsel.

Här samlar man upp regnvatten med en billig investering så vattnet inte bara dunstar bort.
Sedan använder med bl.a vattnet till micro bevattning genom slangar som vattnar växtligheten med små små håll vid varje växt som duggar växten.
Med andra ord slösar man inte med detta livets magiska ämne som sprids med precisions bevattning.

Man pratar också om skogsjordbruk ( agroforestry ) där man tar tillvara på trädens skydd från solen som också kan bränna och torka ut jorden.
Ett jordbruk i skogen under träden.

Äntligen börjar människan förstå vikten att samverka med moder jord och dom mindre jordbrukens excellens.
Ett stort steg i en sund riktning emot framtiden som är motsatsen till megastäder, centrerat jordbruk som kräver miljökrävande transporter, utplåning av dom små samhällena som samtidigt verkställer en maktkoncentrering över människa djur och natur.

Men nu börjar äntligen sunda kloka studier visa vägen för en hållbar värld där kretsloppet äger rum redan på platsen där man använder och ser vikten av närodlat levende.

Det ger kvalitet av produkterna som håller sig utanför dom genmanipulerade vitaminfattiga grödorna. Samt att man håller sig utanför den konstgödsling som kräver fossila åtgärder i produktionen som stor jordbruket kräver.

Vi måste öppna dom vackra ögonen och ifrågasätta och samtidigt vara medvetna vad som händer i vår värld. Allt är inte som det blir presenterat.

I detta mycket intressant sammanhang bjöds det också på kultur i form av hälsosamt basspel!
En fin inramning av dagen som skapat en god känsla blandat med hopp friska visioner inför en sund framtid.

Eftermiddagen besökte vi Marios frus sy-shop! ( Mario är sedan 30 år tillbaka en av hörnstenarna tillsammans med Bengt Carlsson i ” The Tree of Life tour ” där även fler är involverade, men detta kommer fram allt efter vårt äventyr rullat vidare )
Har aldrig lirat i en sådan butik.

Då jag spelar för människor svarade jag ja på frågan om att dra en basgång där till kundernas stora förvåning och nyfikenhet.
För mig finns inga dåliga ställe att framföra musik utan det finns vanliga och annorlunda platser vilket gör att en glimt i ögat aldrig kan skada.

Själv behöver jag inget guldfat att musicera på eller bli bekräftad igenom utan jag lirar av love peace understanding inför rika, fattiga, vanliga eller ovanliga, den gemensamma nämnaren är bröder och systrar på moder jord där vi alla lever och har olika förutsättningar!
Vi människor kan skapa en mer rättvis värld då livet är både rättvist och orättvist i en oförstående rörelse.

Magnus

För den som är intresserad att följa är Sweden Rock Magazine’s sida:
https://www.facebook.comswedenrockmagazine
Green-Cross www.green-cross.se

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
www.magnusrosen.com

Blogg 10 Solobas turné i Amazonas

” The Tree  Of Life Tour ” tillsammans med Green Cross bloggar för Sweden Rock Magazine.

Blogg 11 Solobas i Amazonas
Blogg 11 Solobas i Amazonas

Bengt, jag och Ivo sitter i en hyrd buss för vår mission.

Molnen är stora och mastiga på himlen med solstrålar som lyser igenom här och där.

Jag tänker för mig själv, låt regnet komma och betrakta naturen med ämnet som ger möjlighet till liv ” vattnet ” som vi så lätt tar för givet.

Även fast vi skall vara ute ett par dagar i regnskogarna hoppas jag på regn  då det verkligen behövs. 

Är så nyfiken på dagen.

Vi har en buss och en följebil med 5 personer plus chaufför förutom mig själv och Bengt i vårt filmteam inkl guide.

Killen som kör det andra fordonet ingår även i filmteamet  / producent är också Metal basist sedan många år. Hans namn är ” Jayth Neto ”

Det är helt fantastiskt att det känner till min bakgrund så här långt bort. Jag får höra storyn där man själv är inblandad. Ja, folk vet mycket mer än vad man kan förvänta sig.

Har själv inte förväntat mig någonting, så detta kommer som en extra klapp på axeln.

Denna morgon som nästan varje dag har vi intressanta samtal om humanism och även apparatur som kan göra en självgående i form av odling samt energi / elektricitet.

Samtalen vid frukosten handlade om solenergin utifrån solpaneler där även energin kan sparas till natten utan” miljöfarliga ” batterier!

Ja detta skall vi nu kolla upp med folk vi känner som jobbar med att räkna ut hur denna enkla men väldigt funktionsdugliga apparatur skulle kunna se ut i storlek och vilken energitillförsel som skulle vara möjlig.

Efter några timmars resa!

När vi checkat in på det lilla enkelt hotell var det dags för lunch.

Sedan gjorde vi entré in i Amazonas regnskogar.

Än så länge gjorde air condition i busen sitt, men när dörren öppnades och vi steg ut var hettan och fuktigheten som en väg som slog till.

Svetten rann och t tröjan blev alldeles  blöt lika så byxorna. Varmt och kvavt var bara förnamnet.

Djungeln med sin höga träd och små bäckar som slingrade sig fram.

Om det fanns mygg är svaret ja, hade prutat på mig ganska så mycket myggsprej men tyckte det inte riktigt höll dom små krypen helt ifrån mig.

Att stå mitt i Amazonas är något helt fantastisk.

Dagen innan berättade basisten  Jayth Neto om sägner och myter, väsen och varelser från regnskogarna. Dessa berättelserna gjorde skogen ännu mer levande.

Som om skogen hade en egen själ.

Man har ju sett på satellitbilder samt andra upptäckter från marknivå att det har funnits stora civiliserade stadsbilder inne i Amazonas djungler i form av konturer under växtligheten.

Ja denna delen av världen innehåller hemligheter som vi än i dag inte riktigt kan så mycket om. 

Gåtan gömmer sig långt tillbaka i historien från utvecklade civilisationer med kunskaper och perspektiv ang livets mirakel.

Filmen vi gör här handlar om

Drömmar visioner och framtidstro  för regnskogarna och dom som bor där.

Det kommer bli en musikvideo blandat med dokumentära inslag.

Vår mission och tro på en frisk värld. Det är något vi alla kan göra, det är bara att försöka göra rätt val i litet eller stort på olika plan.

Vårt plan är Love peace understanding.

Det mesta börjar med en dröm lastat på ett enkelt pappersplan med idéer som kastas mot framtiden för att en dag förverkligas!

Låten kommer vara Paperplanes som jag och Chitral Somapala har skrivit från Sri Lanka.

Vi kommer lägga några dagar här i djungeln.

På tisdag blir det en solobas konsert i Manaus vilket jag ser fram emot, plus att jag kommer sitta i en rockjury för att välja ut det bandet som kommer att spela förband för Blind Guardian.

Det är också lite speciella möten som kommer att äga rum på måndagen. Återkommer om detta.

Men nu blir det video / film ett par dagar!

I believe human rights is Peace. if you cant find a peace solution then its wrong people round the table!!! Thats what i believe!!!

Make the world a better place

Love Peace Understanding

Questions give knowledge

Free Speech is given a Free World

Magnus

For those interested in the following, Sweden Rock Magazine’s page is:

https://www.facebook.comswedenrockmagazine

   Green-Cross www.green-cross.se

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross

www.magnusrosen.

Blogg 11 Solobas i Amazonas

” The Tree  Of Life Tour ” tillsammans med Green Cross bloggar för Sweden Rock Magazine.

Blogg 11 Solobas i Amazonas
Blogg 11 Solobas i Amazonas

Amazonas morgon var ljum där värmen smekte så försiktigt vid frukostbordet.

Det som serverades var frukter av olika slag, juice, kaffe, lite bröd men också omelett.

Denna natt sov jag inte så bra av någon anledning, rummet var det inget fel på, inte heller air condition som gav sval luft.

Kanske var det Amazonas regnskog vars själ besökte främlingen denna natt.

Känner mig inte trött men det kommer kanske lite senare på dagen.

Nu väntar regnskogarna på oss med sina vattenfall och underbara vegetation. 

Ett stopp gjorde hos en tjej vid namn Rosangela! här i Amazonas.

Hennes  rätter var från den djupa djungeln.

Hon pratade om den västerländska människan som kom och tog deras land. 

Berättelser om deras traib ( stam ) som både djup inne i djungeln, där dom förr i tiden även åt upp människor.

Man kan tro att det var fienden man åt upp.

Hennes berättelse kändes magisk och spirituell.

Det finns ju fortfarande civilisationer i Amazonas regnskogar  som inte har kontakt med den världen vi lever i.

Innan vi åkte därifrån fick vi med oss några vackra natur halsband som hon hade gjort.

Dagen har nu blivit mycket varm .

Vi rullade vidare från hennes ateljé / verkstad / bostad till ett paradis inne i djungeln med vatten passager och grottor.

Hör filmade vi ett bra tag med basspel på alla möjliga platser. Filmteamet använde stationerade  samt rörliga kameror men också drönare.

Hettan inne i djungeln var nu enorm så jag nästa rann ner för klippavsatserna vid vattendraget som slingrade sig genom naturen.

Så vacker men också så varmt.

Vår musikvideo / dokumentär:

Vi har nu även hunnit flera intervjuer som kommer vara med i vår film på ca 9-12 min.

Dör både tårar och skratt berättar om Amazonas utsatthet.

Vi vill få med verkligheten från djungeln och dom som bor där runtomkring.

Deras ord om drömmar visioner och framtidstro!

Detta är vårt sätt att föra dessa människors röst  vidare.

Precis nu dök Global tv fram från ingenstans kändes det som. Troendet var någon i film teamet som kontaktar dom. Med Brasiliansk tv kommer vårt budskap att föras fram vilket är glädjande.

Skall inte älta det men det känns som folk både hör också där känner igen p.g.a mitt förflutna. Något som jag absolut inte alls hade räknat med.

Det innebär att det  blir lite foton med andra människor lite överallt under dagarna, vilket känns lite kul. Är så överraskad att dom minns mig i suset av band och musiker.

Det otroligt varma dagen tog oss vidare till ett ställe där jag skull hissas upp i ett jätte högt träd för att ta några scener. ”

Ett sätt att kalla på uppmärksamhet ”

Ja här höll vi på i timmar. Trädklätrar killarna inte fick till hängutrustningen vilket började sakta men säkert kännas lite jobbigt.

Ja man vill ju inte trillar ner eller fastna där upp p.g.a okunskap eller dålig utrustning.

Men än så länge hade vi hopp och förtroende.

Under tiden tog vi oss ett bad vilket var underbar, lite kallt vilket verkligen behövdes medans vi väntade på att alla rep selar etc skulle bli färdigt.

Dom säger att om man badar  i Amazonas djungler så renas även insidan från mörka spirituella väsen.

Till slut var det ändå dax att hänga upp mig.

Nu började solen sakta gå ner vilket också lockade fram myggorna. Detta kändes väl inte jätte bekvämt, även fast man äter malaria tabletter.

Tillslut hade jag på mig selarna, repen var kopplade så nu var det dax.

” Men ” här blev jag sittande mitt bland massa växter, palmblad trädstammar mm. Ja dom fick inte upp mig helt enkelt. Tiden gick ytterligare och skuggorna började bli långa p.g.a solens låga ställning. Efter jag hade suttit där en halvmeter övermakter började jag känna mig lite obekväm. Har dom inte fått iordning på grejerna tills nu efter flera timmar. hur säkert känns detta tänkte jag.

Tillslut sa vi, nu får det räcka! phuuuuuuuuu tänkte jag. Att hänga högt uppe i ett träd i Amazonas med folk som inte riktigt visste vad dom gjorde, hm det kanske inte kändes så väldigt tryggt.

Så vi blåste av allting för denna dagen.

Ett förnuftigt beslut tyckte vi.

Nu är vi på väg genom mörkret in till Manaus där vi bokat ett par hotell nätter.

Sova gott är bara förnamnet efter denna långa och mycket varma filmdag.

Måndag morgon!

Kl 06.10 ringde radio p4 upp för en intervju, en aning trött men glad hade jag ( vi ) ett litet samtal innan kudden väntade välkomnade  på mig.

I believe human rights is Peace. if you cant find a peace solution then its wrong people round the table!!! Thats what i believe!!!

Make the world a better place

Love Peace Understanding

Questions give knowledge

Free Speech is given a Free World

Magnus

For those interested in the following, Sweden Rock Magazine’s page is:

https://www.facebook.comswedenrockmagazine

   Green-Cross www.green-cross.se

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross

www.magnusrosen.com

Blogg 8 Solobas turné i Amazonas

” The Tree  Of Life Tour ” tillsammans med Green Cross bloggar för Sweden Rock Magazine.

” The Tree  Of Life Tour ” tillsammans med Green Cross bloggar för Sweden Rock Magazine.
” The Tree  Of Life Tour ” tillsammans med Green Cross bloggar för Sweden Rock Magazine.

Varmt så jag rinner nästa bort vid frukostbordet i Manaus the Kingdom of the Rainforest..
Skojar lite, men dagen har börjat och många tankar går igenom mitt huvud från gräsrotsnivå till dom människor som styr vår värld !
Vi får aldrig glömma att vår själ blir inte större eller mindre p.g.a makt eller fattigdom i vår värld.
Ljuset av en själ så som jag ser det beror endast på vår kärlek emot andra och vilka val vi gör i livet.mörka eller ljusa val!
Mina tankar denna dag går till ämnen som fred, utbildning och orättvisor.

En intressant tanke är hur en fredsbevarande union som FN ligger i det mest krigande land på vår jord med den största vapen exporten
samtidigt säger man att budskapet är att värnar om fred ( värna om fred med vapen, död och business i skuggan. Svårt att förstå om man värnar om människan på moderjord med detta tillvägagångssätt sättet.

FN som sägs vara en demokrati har 5 länder som har veto, är det en demokrati? Ja man undrar ju ibland vad som är vad?
Så frågan måste ju ställas för att ha möjlighet till att förstå?!

Vem vet det kanske kommer en ny vision om att bygga upp en ny union där alla länder får ett par representanter oavsett ländernas storlek. Ja man pratar ju om fred säger man, då borde ju inte ländernas storlek vara avgörande om en idé är bättre eller sämre när det kommer till detta ämne.
Inget land kan ju ha ett veto i en demokrati.
Samt att länderna borde ha skyldighet att hantera problem utan att döda andra människor med vapen. Här kan man tycka att en kraftig gränsdragning borde dras.

Att synliggöra vem som löser problem med vapen och vem som hanterar problem med bevarandet av liv och natur som utgångspunkt.

Ett sådant tydligt synliggörande hade säkert spelat en roll då det automatiskt kanske blir så att man bojkottar dom länder som tar livet av jordens medborgare. Och supportar länder som står för dom mänskliga rättigheterna.

Tänk om nya  FN låg i ett land som värnar om Fred.
Kanske Costa Rica som valt att inte ha en militär, men andra ord att lösa sina problem utan vapen. Så där hade ju ett FN högkvarter varit på rätt och fredlig mark även med symbolisk betydelse.

80 % av jordens resurser används av 20 procent av jordens befolkning
Ändå utvecklar man vapen som handlar om död och maktmissbruk.

Denna ekvationen är svår att förstå.

Manaus staden utmed Amazonas floden mitt i regnskogarna tränger sina armar runtomkring en med sin kvava fuktiga värme.
Att få spegla sina känslor emot denna urskog och lugna för världen är otroligt inspirerande.
Är så nyfiken på vad för tankar och känslor denna vistelse kommer att ge!

I dag skall vi träffa några som kommer hjälpa oss att filma i Amazonas djungler. Vi kommer även att planera dagarna här denna förmiddag i hotell lobbyn.

I believe human rights is Peace. if you cant find a peace solution then its wrong people round the table!!! Thats what i believe!!!

Make the world a better place
Love Peace Understanding
Questions give knowledge
Free Speech is given a Free World

Magnus

For those interested in the following, Sweden Rock Magazine’s page is:
https://www.facebook.comswedenrockmagazine
Green-Cross www.green-cross.se

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
www.magnusrosen.com

Blogg 9 på Turné i Brasilien

” The Tree Of Life Tour ” tillsammans med Green Cross bloggar för Sweden Rock Magazine.

” The Tree Of Life Tour ” tillsammans med Green Cross bloggar för Sweden Rock Magazine.
” The Tree Of Life Tour ” tillsammans med Green Cross bloggar för Sweden Rock Magazine.

Vi har besökt det mycket kända operahuset i Manaus
Opera House – Criação de Sites e Lojas Virtuais

som ligger runt hörnet från vårt hotell för tillfället. Att göra sin röst hörd så är tanken att samarbeta med urbefolkningen musikaliskt och göra en konsert på just detta operahus nästa år!
Det är vår plan och fokusering vid sidan om gräsrotsnivå arbete.

Att höras är att synas och det ger bevarandet av Regnskogarna en röst till!
Vem vet, det kan ju även bli några fler musiker som gör oss sällskap från Sverige!

Operahuset har rötter från långt tillbaka i tiden och håller en fantastisk historia inom dessa väggar.
Och nu vill även vi skriva ny historia om bevarandet av moder jord som budskap genom bl.a kultur.

Dagens fakta:
Det sägs att en värmebölja drar nu in över Amazonas kanske det varmaste på länge. Kalhyggena är definitivt en anledning i regnskogarna.
Vattnet i Amazonas börjar försvinna i en skrämmande fart. Vissa delar kan man inte längre nå med båt.
Bränder bryter ut som är det värsta som man minns, så det händer mycket, p.g.a vissa människors hänsynslösa sätt att tjäna pengar.
Moder jord är ju inte någons människors jord utan den är allas jord!!!

För mer info : [https://brazilian.report/liveblog/politics-insider/2023/09/22/heat-wave-amazon-smoke/](https://brazilian.report/liveblog/politics-insider/2023/09/22/heat-wave-amazon-smoke/)

I believe human rights is Peace. if you cant find a peace solution then its wrong people round the table!!! Thats what i believe!!!

Make the world a better place
Love Peace Understanding
Questions give knowledge
Free Speech is given a Free World

Magnus

For those interested in the following, Sweden Rock Magazine’s page is:
https://web.facebook.com/swedenrockmagazine

Green-Cross www.green-cross.se

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
www.magnusrosen.com

Freden!!!!

Freden!!!

Låt dom vackra ögonen vara öppna och ifrågasätta, följ inte utan att förstå vem du följer.

* Att tro på freden kan man aldrig rättfärdiga genom att kriga eller supporta denna business!

Fred skapas med intellekt, diplomati, problemlösningar, respekt och förståelse för alla parter tills freden är ett faktum.

I krig dör bara oskyldiga människor, unga som gamla, kvinnor och män samt barn.
De som orsakar krig är en liten grupp människor som manipulerar oss vanliga människor med propaganda, sedan skickar de oss till krigszonerna för att döda människor vi aldrig träffat.
Medan förövarna och banditerna som orsakar krig sitter och skålar på något Chatou långt ifrån krigets centrum och tittar på en spelbricka när oskyldiga människor dödar varandra.

Ansvar

Verkligheten är inte som en cowboyfilm eller en krigsfilm där man löser konflikten med krig för att någon blir arg. ( På vilken arbetsplats löser man problem med vapen ? ) då menar jag inte polisen o.s.v!
Men det är just sådana känslor som gör oss arga och hatiska som uppmuntras via propaganda för att få oss till detta djävulska handlande som krig är. ( så även krackelering i samhället )
Krig är ledsamt nog en business som vi vanliga människor betalar med våra skattepengar och våra liv.

Den som startar krig är ingen övermänniska eller Gud utan en människa som är sinnessjuk och empatilös i en maktgalen kropp.
Vanliga människor skall sedan springa dessa hjärtlösa människors ärenden där den lilla människan inte har något nämnvärt värde.
Låt dessa krigshetsare själv gå in i lejonkulan, där kan de själva hålla på så länge inga oskyldiga människor, djur och natur kommer till skada.
Sedan kan man lägga dessa miljarder  miljarder dollar som denna vapenindustri kostar på att skapa en sund värld i fred där man bekämpar fattigdom och orättvisor med kunskap / utbildning. Att subventionera alla gröna produkter så folk har råd att välja grönt för en frisk, sund och vacker värld !!!

Varför är människan så destruktiv mot sin egen art ( Homosapiens) plus djur och natur.

Som jag ser det har vi fått ett ansvar med vår intelligens.
Men ibland känns det som visdomen och klokheten lyser med sin frånvaro!

Varför är människan så
” rädd ” att ifrågasätta sitt eget och andras bästa, varför ??? ( är det rädslan att stå upp för något ) rädslan att någon skall döma ens rättighet att ha sin egen uppfattning ?
Den som dömmer dömmer sig själv med blottandet av sitt eget ansikte.
Där är skillnaden på oss människor, det är inte kulturer eller hudfärger som är den väsentliga skillnaden utan färgen och utvecklandet av våra själar som skiljer oss åt!!!

Låt dom vackra ögonen vara öppna och ifrågasätt, följ inte utan att förstå vem du följer.

Magnus
Love Peace Understanding