Skip to content

Perspektivens möjligheter

Ibland kan en blind människa se mer än någon med bra syn. Perspektivens genomskärande skärpa kan tyckas magisk men är endast klarynthet. Allt kan man inte förstå men tillsammans kan vi förstå mycket genom att lägga insikternas pussel. Allt som behövs är samhörighet, kärlek, respekt, förståelse och f.r.e.d. Inget stress utan ren avkoppling kräver enContinue reading “Perspektivens möjligheter”