Dom 3 nycklarna

I filosofin och verklighetens tunna gränslad.

Dom 3 nycklarna
Dom 3 nycklarna

Dom 3 nycklarna: Objektiviteten och Perspektiven och ordet ” Varför ”

Om man gått vilse och tappat orken blir beviset för en själv en avsaknad av objektivitet, perspektiv och ett icke ifrågasättande tänk.

Då är nog kanske detta de 3 viktigaste nycklarna  för att förstå samhällets vilseledande retorik.

Som i ett exempel: i ett påstående kan det finnas en kedja av antingen en dominoeffekt eller fler länkar.
Det som visas många gånger i ett budskap är endast den delen av länken som gynnar berättarens ändamål / a.g.e.n.d.a.

Ett viktigt nyckelord är som sagt  ” varför ” Med detta ord kan man dra, vända och vrida  i kedjan för att ana konsekvenser. Så även belysa bitar innan och efter den påstådda länkens budskap.

Om man tittar på händelser i vårt samhälle i dag och jämför med människans historia är det lättare att förstå att människan inte har utvecklats mentalt så mycket. Maktmissbruket, lockelsen och frestelsen av  m.a.k.t.f.u.l.l.k.o.m.l.i.g h.e.t.s sötmans verkar inte avtagit.
I  m.a.k.t.e.n.s berusande sinnestillstånd kan hornen växa i en bottenlös egoism.
Dessa handlingar rättfärdigas många gånger av vilseledande perspektiv som också kan gå under rubriken p.r.o.p.a.g.a.n.d.a

Moralen och Etiken som skapar trygghet, där samhörighet med ansvar lyser med sin frånvaro.
Att ljuga är plötsligt ok, därmed följer en konsekvens där en förvrängning av verkligheten sker och bedrar.

Utan objektiviteten är det lätt att trampa in i dom mörka labyrinterna där seendet tappar focus från kärnan.

Dessa 3 nycklar Objektiviteten och Perspektiven och ordet ” Varför ”  räcker långt för att låsa upp ens egna mentalt stängda dörrar men så även portarna till vad som äger rum på vår moder jord.

Då dom flesta av oss är goda människor är det lätt att tro på vad någon säger.
Ja man har ett förtroende helt enkelt.
Men det finns många nyanser och skikt. Dom som är mer omogna i sin själ förstår inte alltid konsekvenserna av sitt kortsiktiga agerande, eller struntar i helt enkelt i ansvaret för egen vinning skull.

Det gäller på alla nivåer, rika som fattiga, titlar eller eller ej.
Vissa människorna tror att dom många gånger inte kan förstår, därav bara följer strömmen i tron på att alla kan inte ha fel, men utan ifrågasättande.

I dag är ljusbärarna viktigare än någonsin så som jag ser det inför ett uppvaknande.

* Att ifrågasätta är inte ont.

* Att vara objektiv handlar om visdom och klokhet.

* Att försöka se olika sidor utav ett handlanden är att försöka ha ett förutseende. Ordet k.o.n.s.p.i.r.a.t.i.o.n som självklart används i dom styrande leden, där man vänder och vrider på m.a.k.tfrågor för att försöka förstå hur man skall styra åt det hållet som ens p.o.l.i.t.i.s.k.a färg vidhåller. Där m.a.k.t.e.n ledsamt nog verkar vara viktigare än innehållet.
Bakom färgernas ridåer ligger något: som verkar utan att synas. En styrande struktur som ev producerar föreställningen.
Ja det börja äntligen nalkas konturer i skuggans teatersalonger.

En lite tanke öppnare.

Man kan v.a.c.c.i.n.e.r.a en hel världen, även fast s.m.i.t.t.a.n inte stoppats av detta kemikarliska medel som man sa var tveklöst det ända alternativet.  ( som även var ett mycket vinstdrivande alternativ för några få företag ) Vi vet ju vem som betalade för kalaset med sina s.k.a.t.t.e pengar.
Ja man sa att man vill hjälpa och skydda oss människor.

Samtidigt kan man inte ge självhjälp för att utrota hungern och svälten på vår moder jord.
Man stoppar inte knarkhandeln, trafficking, kriminaliteten, den onyttiga maten som ger sjukdommar och fettma, därmed hjärtproblem, cancer, sockersjuka, sjukhusbesök o.s.v

Man rättfärdigar v.a.p.e.i.n.i.d.u.s.t.r.i.n med rädslor = stora vinster,  a.g.e.n.d.o.r som skapar krackelerande sprickor i samhället. Därmed  försvagar oss med en härskarteknik som vissa lyckligtvis kan se.
Alltså tvärt emot den fina hjälp man pratar och predikar om.

Exempel:
Vem är förlorarna  i ett k.r.i.g?
Jo dom som betalt med sina s.k.a.t.t.e.r till denna människo-dödöande industri.
Det är inte att förglömma dom vanliga s.k.a.t.t.e betalande som sedan tvingas ut i k.r.i.g, som ex våra döttrar och söner som blivit fyllda med hat utifrån vilseledande p.r.o.p.a.g.a.n.d.o.r.
Samma retorik på båda sidor om det fixerade problemet.

Man måste komma ihåg att den vanliga människan inte kan starta ett k.r.i.g.
Det är bara m.a.k.t.e.n.s människor.

Men dessa människor som orsakat k.r.i.g blir aldrig drabbad, bara oskyldiga samt icke ifrågasättande människor.
Alltså dör oskyldiga vanliga människor som man samtidigt säger att man värnar om så mycket!

S.k.a.t.,t.e.pengar som går till dessa dödskalas där vissa förtag och en lite grupp av människor gör sig stora vinster.
Det brukar se ut som det handlar om ländernas hot mot omvärlden, eller övertramp emot befolkningen och dess suveränitet. Men det handlar nog många gånger om bakomliggande m.a.k.t.strukturer där småfolket ( vi ) får göra grovjobbet, självklart utan vinster, då det tillfaller endast producenterna som håller sig långtifrån dessa skådeplatser.
M.a.k.t.f.u.l.l.k.o.m.l.i.g.h.e.t.e.n är besatthet av mammon ( mörkrets förste ) som kan existera och äga rum p.g.a icke ifrågasättande människor.

Vi har helt tappat det förebyggande agerandet i smått och stort där f.r.e.d.e.n och tryggheten borde vara vår platform och färdriktning.
Det gäller allt, så även på våra egna gator och torg som ledsamt nog spårat ut helt och hållet när det kommer till trygghet.

Det har till och med blivit fult att påpeka detta, där även censureringar stoppar folkets höga rop.
Detta sker fast man säger att man bryr sig och vill folkets bästa.
Men borde inte m.a.k.t.e.n. vara folket i ett d.e.m.o.k.r.a.t.i.s.k.t samhälle och därmed vara i samklang med en tryggt frisk samhällsplattform?

Är det inte dax att öppna dom vackra ögonen snart, så vi kan göra rätt val och inte förlita oss på att flocken alltid går åt rätt håll.
Har vår herde ett ärligt uppsåt eller är det mörkrets förhäxande gestalter som vi följer?

Att försöka förstå att maktens förtrollade berusning lever i sitt egensyfte och därmed alltid måste tillrättavisas och justeras av folket.
Precis så som vår historia har visat oss gång på gång där vi frågar oss, hur kunde detta hända!?

Selen bör vara folkets redskap för att styra m.a.k.t.e.n.s krafter åt rätt håll, då dom gärna skenar iväg i egoismens förtrollade värld.

Magnus

Make the world a better place
Love, p.e.a.c.e & Understanding
Questions give knowledge
Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World.

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth
Green-Cross www.green-cross.se

CBD olja Sverige (cannabidiol olja)

köpa hemelektronik med kryptovaluta Sverige.

Med kryptovaluta time undrar folk hur det känns att spela.

 

Regnskogens egen Rock festival

Ett underbart möte idag på Brasilianska ambassaden i Stockholm.

Ett underbart möte idag på Brasilianska ambassaden i Stockholm.
Ett underbart möte idag på Brasilianska ambassaden i Stockholm.


Rainforest Rock Festival är vår vision i Amazonas 2025.

Bengt Carlsson & Magnus Rosén

Vår video från Amazonas regnskogar som vi spelade in i november 2023.
https://youtu.be/mX2iSTt39NM?si=B8VPmEkIymt52_Bw

Livet är fullt av möjligheter och nyckeln är nog den stora lusten för livet. .

Make the world a better place
Love, p.e.a.c.e & Understanding
Questions give knowledge
Free s.p.e.e.c.h gives a F.r.e.e World.

Magnus Rosen – Ambassador for Green Cross
P.e.a.c.e on Mother Earth
Green-Cross www.green-cross.se

Regnskogar är tropiska skogar med ett särskilt klimat och biologisk mångfald. Dessa skogar täcker bara en liten del av jordens yta men innehåller en stor andel av jordens växt- och djurarter. Här är några viktiga punkter att känna till om regnskogar:

 1. Klimat: Regnskogar har ett fuktigt och tropiskt klimat med höga temperaturer och riklig nederbörd året runt. Genomsnittstemperaturen är vanligtvis mellan 20-25°C och nederbörden kan överstiga 2000 mm per år.
 2. Biologisk mångfald: Regnskogar är kända för sin enorma biologiska mångfald med ett otroligt antal växt- och djurarter. Dessa skogar huserar en mängd olika arter, inklusive många som är unika för regnskogens ekosystem.
 3. Växtlighet: Regnskogar är täta och frodiga med ett lager av stora träd, örtartade växter, lianer och epifyter. Trädens bladverk är vanligtvis täta och skapar ett tätt bladskikt som kallas ”kronskiktet”.
 4. Ekosystemtjänster: Regnskogar erbjuder en mängd olika ekosystemtjänster som är avgörande för både lokalbefolkningens välbefinnande och det globala ekosystemet. Dessa inkluderar kolsänkor, reglering av vattenflöden, skydd mot erosion, medicinska resurser och biologisk mångfald.
 5. Hot: Trots deras betydelse är regnskogar hotade av avskogning, olagligt skogsbruk, gruvdrift, jordbruksutveckling och klimatförändringar. Förlusten av regnskogar har allvarliga konsekvenser för planetens biologiska mångfald, klimat och mänskligt välbefinnande.

Att bevara och skydda regnskogar är avgörande för att bevara jordens biologiska mångfald och upprätthålla en balanserad planetär ekologi. Det finns många insatser och projekt över hela världen som syftar till att bevara regnskogar genom hållbart skogsbruk, skyddade områden och internationellt samarbete.

Att rädda regnskogar kräver ett mångfacetterat tillvägagångssätt som innefattar politiska åtgärder, samhällsengagemang, internationellt samarbete och hållbara ekonomiska modeller. Här är några viktiga strategier för att rädda regnskogar:

 1. Skydd av naturskyddsområden: Etablering av naturskyddsområden och skyddade områden är avgörande för att bevara regnskogar och dess biologiska mångfald. Detta kan inkludera nationalparker, biosfärreservat och urskogar som är undantagna från exploatering.
 2. Hållbart skogsbruk: Främjande av hållbara skogsbruksmetoder som inte skadar skogens långsiktiga hälsa och biologiska mångfald är viktigt. Detta kan innefatta certifieringssystem för hållbart skogsbruk och stöd till lokala samhällen för att utveckla och genomföra sådana metoder.
 3. Bekämpning av avskogning: Minska avskogning genom att bekämpa olaglig avverkning, odlingsutvidgning, gruvdrift och annan exploatering av regnskogar. Detta kan göras genom lagstiftning, övervakning och genomförande av skogsbrukslagar och internationella överenskommelser.
 4. Skydd av urfolk och lokala samhällens rättigheter: Skydda rättigheterna för urfolk och lokala samhällen som är beroende av regnskogar för sin överlevnad och kulturella identitet. Deras deltagande i förvaltningen och skyddet av regnskogarna är avgörande för deras långsiktiga bevarande.
 5. Internationellt samarbete: Främja internationellt samarbete och partnerskap för att adressera globala utmaningar som klimatförändringar och avskogning. Detta kan inkludera finansiellt stöd till utvecklingsländer för att bevara sina skogar och möjligheter för internationellt samarbete för att bekämpa avskogning.
 6. Konsumtionsbeteende: Genom att minska efterfrågan på produkter som bidrar till avskogning, såsom palmolja, kött och soja, kan individer bidra till att minska trycket på regnskogar. Medveten konsumtion och stöd för hållbara produkter och företag är viktigt.

Genom att använda en kombination av dessa strategier och genom ett engagerat samarbete på lokal, nationell och global nivå kan regnskogar räddas och deras biologiska mångfald och ekosystemtjänster bevaras för framtida generationer.

aktier nybörjare

köpa spel

billigt snus